Tủ Bếp Laminate I

  • Chất liệu: tấm laminate formica của an cường
  • Mặt bàn: tấm inox và kính laminate
  • Mặt dựng: kính ốp tường sơ màu
  • Thi công tại xưởng Nhà Bếp Việt.
.