Bếp Âu 4 Họng

  • Mã sản phẩm: WPS-4
  • Kích thước (mm): 800 × 700 × 480
  • Đầu đốt (đơn vị): 4
  • Loại khí: LPG
  • Áp suất (Pa): 2800
  • Tiêu thụ khí (kg / h): 0.52
  • Giá trị đốt (MJ / h): 48
  • Đơn vị nhập khẩu: Bep36
  • Bảo hành: 12 tháng
.